กับข้าว

- Advertisement -

วิธีปิ้งย่างไม่ให้มีควัน

แก้ปัญหาควันไฟจากการปิ้ง-ย่าง ปกติแล้วเวลาปิ้ง ย่างมักจะใช้เตาถ่าน ไม่นิยมใช้เตาไฟฟ้าหรือเตาแก๊สในการปิ้ง ย่าง เพราะรสชาติของอาหารสู้เตาถ่านไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการย่างเนื้อวัว ไก่ ปลา หมู และอื่น ๆ ต่างก็ทำคล้ายๆ กัน นอกจากเครื่องปรุงที่ใช้หมักเท่านั้นที่จะมีความแตกต่างกัน เวลาปิ้งน้ำมันจากเนื้อสัตว์จะหยอดลงบนถ่าน ทำให้ไฟลุกแล้วดับ เกิดควันและกลิ่นตามมา วิธีแก้ไขปัญหาไม่ใหมีควันในขณะที่ปิ้ง ย่าง ก็คือ ใช้เกลือป่นโรยบนถ่านที่กำลังติดไฟ ควันก็จะค่อย ๆ หายไป อาจจะเหลืออยู่บ้าง...
- Advertisement -

Must Read

- Advertisement -